Předmanželská smlouva může ušetřit milióny korun

Přestože nikdo většinou neuzavírá manželství proto, aby se později rozvedl, mluví statistika jasně – rozvodů přibývá a v Česku se podle různých statistik rozvádí každé druhé manželství.

Cena rozvodu se pak odvíjí od toho, jak jsou manželé schopni se dohodnout. Nejdražší je na rozvodu vypořádání společného jmění manželů. Čím více peněz manželé mají, tím je rozvod dražší. Pokud se chcete vyhnout tahanicím a zajistit si poklidný rozvod, doporučují právnící pojistit se předmanželskou smlouvou (později manželskou smlouvou).

Účelem předmanželské smlouvy je úprava majetkových poměrů mezi budoucími manželi. Do smlouvy si mohou snoubenci dát prakticky cokoliv. Význam má hlavně jasné vymezení (zúžení či rozšíření společného majetku). Zúžením se rozumí vyjmutí některého majetku ze společného jmění manželů. Rozšíření je zase zahrnutí věcí, které do společného majetku manželů ze zákona nepatří.

Jak uzavřít předmanželskou smlouvu

Předmanželská smlouva musí být uzavřena u notáře a stvrzena podpisy obou stran. Pokud se rozhodnete pouze pro obecnou předmanželskou smlouvu, bude její cena v nízkých tisících korun.  Pokud se ale jedná o komplikované předmanželské smlouvy, ve kterých se řeší konkrétní majetek, bude cena vycházet z ceny řešeného majetku. Obecně platí, že čím vyšší cenu majetku v předmanželské smlouvě řešíte, tím bude smlouva dražší. Smlouvu můžete sepsat podle obecného vzoru, ale stejně si ji nechte zkontrolovat právníkem.

Cena předmanželské smlouvy

Pokud je hodnota řešeného majetku do sta tisíc korun, je notářský poplatek dvě procenta z této částky. Pokud půjde o větší majetek v ceně do tří miliónů korun, bude vás předmanželská smlouva stát 9800 korun plus 0,3 procenta z částky přesahující milión korun. Pokud hodnotu majetku nelze přesně určit používá se paušál 2500 Kč.

Upravuje-li předmanželská smlouva majetkové vztahy k nemovitostem, nabývá platnosti až po té, co je vložena do katastru.

Předmanželská smlouva je prakticky nutností u sňatků z rozumu a tehdy, když budoucí manželé přinášejí do manželství výrazně různě velké majetky, případně dluhy a chtějí se vyhnout tahanicím o tento majetek v případě rozvodu.

Je velmi těžké bavit se před uzavřením manželství o předmanželské smlouvě, protože zvláště v období zamilovanosti nikdo nepočítá s tím, že se někdy bude rozvádět. Žádost o podpis předmanželské smlouvy může být druhým z partnerů vnímána i jako jistý akt nedůvěry nebo zpochybnění jeho lásky. Nicméně pokud to jen trochu jde, je dobré zachovat chladnou hlavu a nad variantou předmanželské smlouvy se alespoň zamyslet. Přečtěte si 5 mýtů o předmanželských smlouvách.